FOTO | Seminar dinarske pjesme i plesova

Proteklog vikenda, od 1. do 3. ožujka 2024. godine, održan je trodnevni seminar za voditelje folklornih skupina u Otočcu.

Više od stotinu sudionika došli su iz raznih krajeva Hrvatske, Hercegovine, Austrije, Njemačke i Švicarske na ovaj 9. Seminar dinarske pjesme i plesova.

Pjevače je vodio dr. Joško Ćaleta, a plesače prof. Vidoslav Bagur. Seminar je obuhvaćao odabranu folklornu građu dinarske zone. Svrha seminara je na primjerima plesne i glazbene baštine upoznati sadašnje i buduće voditelje folklornih skupina te pjevače i plesače s mogućnostima predstavljanja folklora na sceni kao i s mogućnostima rada s folklornim skupinama.

I naše društvo, HKUD ‘’Seljačka sloga’’ Trebižat – Čapljina, je bilo sudionik na ovomu seminaru, a predstavljali su ga, naša voditeljica dječje folklorne skupine Agnes Matić i naš voditelj folklorne skupine Ivan Vidić koji je ujedno bio asistent prof. Baguru.

Back to top